Prístavba bytovej jednotky k jestvujúcemu rodinnému domu, Severné Mesto, Košice