Prístavba chladiaceho expedičného skladu, skladu vody a spevnené plochy