Prístavba k rodinnému domu, ul. Jazvečia 39, Košice