Prístavba lodžií k bytovému domu na Uherovej ul. č. 2, Košice