Prístavba objektu + rekonštrukcia na Južnej triede č. 44 v Košiciach