Prístavba rodinného domu, ulica Osloboditeľov 13, Košice, parc. č. 262