Prístupová komunikácia k rodinnému domu na Diamantovej ulici