Rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice, SO 04 Komunikácie, spevnené plochy a chodníky