Rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice, Štúrova 29, Košice