Rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice - žiadosť o stavebné povolenie