Rekonštrukcia bytu č. 7, 4. poschodie, Budapeštianska 4, Košice