Rekonštrukcia, modernizácia výťahov a rekonštrukcia el. NN rozvodov v bytovom dome Sokolovská 19, 20, 21, Košice