Rekonštrukcia plynovodov Košice, KVP, Húskova - Rozšírenie, na časti Húskovej, Hemerkovej a Starozagorskej ulici v Košiciach

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu s názvom projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia plynovodov Košice, KVP, Húskova - Rozšírenie“ na časti Húskovej, Hemerkovej a Starozagorskej ulici v Košiciach. ... viac v prílohe 

Prílohy