Rekonštrukcia plynovodov Košice, Sídlisko Ťahanovce UO 01590_2020