Rekonštrukcia plynovodov ÚO 02787 Košice, Barca STL2 – RS Magnezitárska