Rekonštrukcia plynovodov UO01598 ul. Slovenskej jednoty, Národná trieda, Košice