Rekonštrukcia plynovodov UO02787 Košice Barca, STL2, katastrálne územie Barca, Južné mesto, Jazero a Šebastovce v Košiciach“