Retail park (areál) BARDEJOVSKÁ, Košice

Oznámenie o začatí  územného  konania a o nariadení ústneho pojednávania spojeného s   miestnym  zisťovaním pre stavbu „Retail park (areál) BARDEJOVSKÁ, Košice“

Prílohy

1. PDF 301,39 KB Oznámenie