Retail – Stavba pre kancelárske účely, Retail-01, Súľovská ulica

Stavebné povolenie pre stavbu „Retail – Stavba pre kancelárske účely, Retail-01“ na pozemkoch  KN-C parcelné číslo 3/562, 3/552, 3/68, katastrálne územie Terasa, Súľovská ulica,

Prílohy