Rozšírenie optickej siete SWAN KE, s.r.o., ul. Murgašova, Pribinova, Košice