“Rozšírenie optickej siete SWAN KE, s.r.o., uliciach Jantárová, Požiarnická, Ludmanská Košice“