Samostatne stojaci rodinný dom na pozemku KN-C číslo 668/5, katastrálne územie Myslava, ul. Ku Bangortu

Stavebné povolenie pre stavbu samostatne stojaceho rodinného domu na pozemku KN-C číslo 668/5, katastrálne územie Myslava, spolu s  a prípojkami vody, kanalizácie, elektro a plynu, s  prístupom z miestnej komunikácie Ku Bangortu,

Prílohy