Prejsť na obsah

Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – zvýšenie kapacity V. etapy - územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby s názvom : „Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. – zvýšenie kapacity V. etapy“ na pozemkoch KN-C parcelné čísla 227/1 a 227/51 v katastrálnom území Železiarne, v areáli hutníckeho kombinátu U. S. Steel Košice (haldové hospodárstvo), v MČ Košice – Šaca

Prílohy

1. PDF 233,75 KB Rozhodnutie