Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469, zastúpená v konaní spol. ENTO spol. s.r.o., Jesenského 6, Košice