SO 06 Prípojka NN realizovaná v rámci stavby BYTOVÝ DOM S POLYFUNKCIOU – LAGO