SO 305.1 Prípojka horúcovodu objektu AB a SO 305.3 Primárne areálové rozvody tepla