Správy o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice (ročné správy od roku 2018)

Prílohy

1. ZIP 832,28 KB SPRÁVA o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice za rok 2018