Správy o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice (ročné správy za roky 2009 - 2017)

Prílohy

1. RTF 255,38 KB SPRÁVA o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice za rok 2009
2. RTF 510,19 KB SPRÁVA o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice za rok 2010
3. RTF 306,93 KB SPRÁVA o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice za rok 2011
4. PDF 229,48 KB SPRÁVA o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice za rok 2012
5. PDF 291,25 KB SPRÁVA o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice za rok 2013
6. PDF 706,75 KB SPRÁVA o činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice za rok 2014
7. PDF 400,7 KB SPRÁVA o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice za rok 2015
8. PDF 383,99 KB SPRÁVA o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice za rok 2016
9. PDF 320,09 KB SPRÁVA o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Košice za rok 2017