STANOVISKÁ (rok 2017)

Prílohy

1. PDF 575,47 KB STANOVISKO hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Košice za rok 2016
2. PDF 647,58 KB STANOVISKO hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu mesta Košice na roky 2018 - 2020