STANOVISKÁ (rok 2018)

Prílohy

1. PDF 228,62 KB STANOVISKO hlavného kontrolóra mesta Košice k návratnej finančnej výpomoci
2. PDF 676,68 KB STANOVISKO hlavného kontrolóra mesta Košice k Záverečnému účtu mesta Košice za rok 2017