Stavba pre individuálnu rekreáciu, k.ú. Čermeľ, Košice