Prejsť na obsah

Stavba s názvom „Logistické haly Pereš, Košice“, a to časť stavebného objektu (SO): SO 02 – Hala 2: SO 02 – Hala 2 – etapa 2