Stavba „Zvýšenie prevádzkového tlaku v miestnej sieti Veľká Ida, Šaca, Gomboš“

Stavebné povolenie pre SO 01 Plynovody, SO 01.1 Prepoje a odpoje v rámci stavby „Zvýšenie prevádzkového tlaku v miestnej sieti Veľká Ida, Šaca, Gomboš“

Viac informácií v prílohe

Prílohy