Stavebné povolenie

Stavebné povolenie stavby Novostavba skladových hál spol. INTERPORT SERVIS s.r.o., Košice II, k.ú. Železiarne“

pre stavebný objekt SO 07 Komunikácie a spevnené plochy v areáli

Prílohy

1. PDF 454,46 KB Stavebné povolenie Stavebné povolenie