Stavebné úpravy bytu č. 11 na 6. poschodí bytového domu na Dénešovej 37, Košice