Stavebné úpravy bytu č.15 na 5.poschodí, vo vchode číslo 21, bytového domu Húskova 31,23,25 v MČ Košice-KVP