Stavebné úpravy bytu č. 16 na 8. poschodí bytového domu, Čordákova 29, Košice