Stavebné úpravy bytu č. 16 na 8. poschodí bytového domu na Čordákovej 29 v Košiciach