Stavebné úpravy bytu č.18 na 6.poschodí bytového domu na ul. Komenského č.23 v Košiciach