Stavebné úpravy bytu č. 2 na ul. Pasteurova 9 v Mestskej časti Košice – Juh.

Stavebné úpravy spočívajúce v prepojení bytu č. 2 na prízemí bytového domu súp. č. 525, vchod 9 s jeho príslušenstvom - pivnicou v suteréne tohto bytového domu vnútorným schodiskom bez zmeny účelu stavby

Prílohy

1. PDF 278,73 KB Oznámenie