Stavebné úpravy bytu č. 21, v bytovom dome Wuppertálska 3, Košice

Kolaudačné rozhodnutie zmeny časti dokončenej stavby  bytového domu Wuppertálska 3,  v Košiciach, na pozemku KN-C číslo 3755/45, so súpisným číslom 1380, katastrálne územie Grunt, spočívajúcu v stavebných úpravách v rozsahu vyrezania dverného otvoru v nosnej stene medzi kuchyňou a izbou v byte č. 21, na 6. poschodí bytového domu.

Prílohy

1. PDF 334,83 KB Rozhodnutie