Stavebné úpravy bytu č. 4 na 2. poschodí bytového domu na ulici Tri hôrky číslo 3 v Košiciach