Stavebné úpravy bytu č. 43, na 11. poschodí bytového domu na ulici Americká trieda 3 v Košiciach