Stavebné úpravy bytu č. 46 na 10. poschodí bytového domu, Húskova 1, Košice