Stavebné úpravy bytu č.46 na 12.poschodí bytového domu na ul. Hroncova č.19 v Košiciach