Stavebné úpravy bytu č. 5 a spojenie bytov č. 5 a č. 6, Jarná 2, Košice