Stavebné úpravy bytu č. 8, 4. poschodie, Pekinská 4, Košice