Stavebné úpravy bytu č. 9, 5. poschodie, Varšavská 20, Košice