Stavebné úpravy bytu č. 9 na 3. nadzemnom podlaží bytového domu na Dénešovej ul. č. 33 v Košiciach