Stavebné úpravy bytu - výrez dverného otvoru v nosnej stene. Exnárova 2